Årsmöte 2021

Årsmöte 2021

Jan 20, 2021. | Av: Gustav Erlandsson

Den 29/1 kl.16:00 har ARC årsmöte över Zoom. https://mdh-se.zoom.us/j/61742951938 Hoppas att så många som möjligt kan komma. Nedan finns agendan för årsmötet.

§1. Mötet öppnas §2. Val av mötesordförande och sekreterare §3. Fastställande av röstlängd §4. Frågan om mötets behöriga utlysande §5. Val av justerare respektive rösträknare §6. Fastställande av dagordningen §7. Uppläsning av föregående årsmötesprotokoll §8. Godkännande av verksamhetsberättelse §9. Kassörens berättelse §10. Revisionsberättelse §11. Interpellation §12. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse §13. Val av antal ledamöter §14. Val ny styrelse §15. Val av revisor §16. Val av sammankallande för Valberedning §17. Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår §18. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår §19. Behandlande av inkomna propositioner §20. Behandlande av inkomna motioner §21. Övriga frågor §22. Mötets avslutande

Kategorier

Info 2

Projekt 3

Senaste Aktiviteter på ARC

Om ARC

Aros Robotics Club (ARC) är en ideell förening för robotikintresserade i Västerås. Syftet med ARC är att främja robotutveckling och skapa en mötesplats för robotikintresserade personer.

Vår address

Teknikvägen 3,
721 36, Västerås,
Sverige.