ARC GameJam 2022: Beneath the surface

ARC GameJam 2022: Beneath the surface

May 22, 2022. | Av: Felix Sjöqvist

ARC’s Game Jam 2022 är över och så här blev resultatet!

Deltagande: Felix Sjöqvist, Gustav Erlandsson, Erik Lindgren, William Forsberg, Jan-Ove Leksell, Emma Jakobsson, Lukas Dust. Här är länken där du kan ladda ner en windows build av spelet.

Aros Robotics Club’s 2022 Game Jam with the theme “Beneath the surface”. This is a local multiplayer game. Controllers are recommended. Destroy enemy subs and avoid collisions.

Controller:

  • Right/Left engines with thumbsticks
  • Torpedo on west button
  • Mines on north button
  • Flap fin on Left/Right trigger
  • Reset on start button

Keyboard:

  • Right/Left engines on w/s and up/down arrows
  • Torpedo on space bar
  • Mines on A
  • Flap fin on Left/Right arrows
  • Reset on R

Kategorier

Info 2

Projekt 3

Senaste Aktiviteter på ARC

Om ARC

Aros Robotics Club (ARC) är en ideell förening för robotikintresserade i Västerås. Syftet med ARC är att främja robotutveckling och skapa en mötesplats för robotikintresserade personer.

Vår address

Teknikvägen 3,
721 36, Västerås,
Sverige.